Thư viện ảnh

 

Lễ tôn vinh tri thức tiêu biểu
của Tổng hội y học

 

 

Bìa ấn phẩm truyền thông

 

 

Ấn phẩm truyền thông

 

Thư viện video

Video tuyên truyền
“không lạm dụng kháng sinh”

VIDEO LỄ TÔN VINH CÁC TRI THỨC TIÊU BIỂU
CỦA TỔNG HỘI Y HỌC

vIDEO Hội nghị Ban chấp hành mở rộng của Tổng hội Y học Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2016-2021