Liên hệ trung tâm truyền thông và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

giới thiệu trung tâm truyền thông và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Diamond Flower Tower, số 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: info@t4tonghoiyhoc.vn